Gdje želite kupovati?

Grad:

Adresa i broj:

 
Lociraj popust na Facebook-u

Uvjeti korištenja

MOBILNE INFORMACIJE d.o.o.

UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja utvrđuju uvjete i pravila pod kojima Poslovni partner koristi internetske stranice  www.lociraj-popust.com, a u cilju objave sadržaja na mobilnoj aplikaciji „LOCIRAJ POPUST“, te se smatra da su Poslovni partneri suglasni s ovdje iznesenim uvjetima korištenja te izričito pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno navedenim uvjetima.

Definicije
MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. je trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Hercegovačka 5, 10 360 Sesvete,  koje je nositelj pružanja interaktivne usluge internet stranice www.lociraj-popust.com, odnosno putem mobilne aplikacije, te je ujedno i isključivi vlasnik navedene internetske stranice, odnosno mobilne aplikacije (dalje u tekstu: Pružatelj usluge) .

Poslovni partner je fizička ili pravna osoba koja koristi usluge oglašavanja putem internet stranice www.lociraj-popust.com  (dalje u tekstu: Poslovni partner), te koristi  uslugu sukladno ovim Uvjetima korištenja.

Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba, različita od Poslovnog partnera, koja je korisnik mobilne aplikacije „LOCIRAJ POPUST“ (dalje u tekstu: Krajnji korisnik).

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga te usluga upravljanja sadržajem kojim  Pružatelj usluge omogućava Korisniku usluge korištenje Android/iPhone mobilne aplikacije „LOCIRAJ POPUST“ u svrhu oglašavanja proizvoda i/ili usluga Poslovnog partnera koji su na popustu, a nalaze se na određenoj lokaciji u sjedištu ili izvan sjedišta Poslovnog partnera.

Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene lociraj-popust.com.

Pod pojmom „mobilne aplikacije“ podrazumijeva se aplikacija za mobilne uređaje namijenjena Krajnjim korisnicima, na kojoj se nalazi sadržaj koji Poslovni partner objavljuje putem internetskih stranica www.lociraj-popust.com , a u skladu s ovim  Uvjetima korištenja.

Registracija Poslovnog partnera
Sastavni dio ovih Uvjeta za Poslovne partnere koji oglas objavljuju na internet stranici  www.lociraj-popust.com je  Prijava za poslovnog partnera na naslovnoj stranici www.lociraj-popust.com. Obrazac Prijave za poslovnog partnera se može mijenjati neovisno o ovim Uvjetima. Promjena obrasca Prijave za poslovnog partnera ne utječe na valjanost ovih Uvjeta.

Oglašavanje
Oglas se definira slijedećim elementima :
- Logotip Poslovnog partnera
- Naziv oglasa
- Opis oglasa
- Lokacija (adresa) ponude i geo koordinate lokacije (zemljopisna dužina i širina)
- Datum početka i datum  kraja oglasa

Obveza Pružatelja usluge da objavi oglas na internet stranici  www.lociraj-popust.com  i na mobilnoj aplikaciji „LOCIRAJ POPUST“ nastaje kada Pružatelj usluge obavi autorizaciju korištenja usluge od strane Poslovnog partnera.
Naknada za oglašavanje na internet stranici  www.lociraj-popust.com  i na mobilnoj aplikaciji „LOCIRAJ POPUST“ u periodu do 31. prosinca 2011. iznosi 1,00 HRK.
Naknade za oglašavanje u periodu nakon 31. prosinca 2011. objavljene su na internet stranici www.lociraj-popust.com .
Sve cijene su izražene u iznosu koji ne uključuje PDV.

Opće informacije
Pružatelj usluge zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti Korisniku usluge, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i / ili Izjavu o tajnosti podataka, te iste stupaju na snagu s danom objave.
U slučaju promjene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o tajnosti podataka, smatrat će se da Poslovni partner prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o tajnosti podataka u izmijenjenom obliku te će se svako korištenje predmetnih internetskih stranica od strane Poslovnog partnera i/ili Krajnjeg korisnika nakon takve promjene smatrati  kao prihvaćanje tih promjena.

Pružatelj usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica, odnosno mobilne aplikacije. Isto tako, Pružatelj usluge može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Pravo korištenja ovih Internetskih stranica od strane Poslovnog partnera osobno je pravo i nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Poslovni partner osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti  zaporki (lozinki), koje se pojavljuju u okviru pružanju usluge.

Pružatelj usluge ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, izmjenu, odnosno nedostupnost podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, odnosno mobilnoj aplikaciji, zbog događaja ili okolnosti za koje nije odgovoran Pružatelj usluge. Isto tako, Poslovni partner je suglasan da pristup internet stranici www.lociraj-popust.com , odnosno mobilnoj aplikaciji „LOCIRAJ POPUST“, ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga rutinskog održavanja stranice tj. mobilne aplikacije te drugih razloga za koje nije odgovoran Pružatelj usluge.

Poslovni partner odgovoran je za nabavu i održavanje svoje računalne, odnosno mobilne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica, odnosno mobilne aplikacije te sve sa tim povezane troškove. Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Poslovnog partnera i/ili Krajnih korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, odnosno mobilne aplikacije.

Poslovni partner se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama www.lociraj-popust.com  objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze.

Poslovni partner je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.lociraj-popust.com  isključivo na njegovu vlastitu odgovornost te Pružatelj usluge, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni  za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku usluge.
Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja, a od svih korisnika očukuje se da sve njihove aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Poslovni partner ne smije putem ovih Internetskih stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis.
Poslovni partner ne smije reklamirati proizvode i usluge neke druge fizičke ili pravne osobe bez izričitog pismenog dopuštenja te iste fizičke ili pravne osobe.
Bilo kakvo ponašanje Poslovnog partnera, koje prema diskrecijskoj ocjeni tvrtke MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Poslovnog partnera, u korištenju ovih Internetskih stranica strogo je zabranjeno.
Poslovni partner ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju tvrtki MOBILNE INFORMACIJE d.o.o.
Poslovni partneri obvezni su koristiti ovu internetsku stranicu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske te ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima uvredljive, klevetničke ili druge sadržaje kojima se na bilo koji način krše tuđa prava, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme.  Pružatelj usluge zadržava pravo da, u slučaju da ocijeni da je od strane Poslovnog partnera objavljen neprimjereni ili nezakonit sadržaj, isti ukloni bez prethodne obavijesti Korisniku usluge.

Zaštita intelektualnog vlasništva
Svi materijali koji se nalaze na www.lociraj-popust.com  internetskim stranicama, odnosno na mobilnoj aplikaciji „LOCIRAJ POPUST“ ekskluzivno su pravo tvrtke MOBILNE INFORMACIJE d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE MOBILNE INFORMACIJE D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Internetske stranice www.lociraj-popust.com , odnosno mobilna aplikacija „LOCIRAJ POPUST“, sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.lociraj-popust.com , odnosno mobilne aplikacije „LOCIRAJ POPUST“, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Pružatelj usluge je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Poslovni partner i/ili krajni korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Poslovni partner može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Poslovni partner neće na ovim Internetskim stranicama, odnosno mobilnoj aplikaciji postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Pružatelj usluge nema nikakvu obvezu izvješćivati Poslovnog partnera, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Poslovni partner je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, odnosno mobilne aplikacije, Poslovni partner jamči da je nositelj prava na tim materijalima izričito dao tvrtki MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta. Poslovni partner također daje drugim Korisnicima usluge pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Poslovni partner daje pravo tvrtki MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Poslovni partner učini dostupnim na ovim Internetskim stranicama, odnosno mobilnoj aplikaciji.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist tvrtke MOBILNE INFORMACIJE d.o.o., kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti
POSLOVNI PARTNER DAJE IZRIČITU SUGLASNOST DA JE KORIŠTENJE OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE ISKLJUČIVO NA ODGOVORNOST POSLOVNOG PARTNERA, ODNOSNO KRAJNJEG KORISNIKA. NI PRUŽATELJ USLUGE, NJEGOVE PODRUŽNICE, KAO NI JEDAN OD NJEGOVIH ZAPOSLENIKA, AGENATA, TREĆIH PRUŽATELJA USLUGA ILI LICENCIRANIH TVRTKI NE JAMČE DA UPORABA OVE INTERNETSKE STRANICE, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE NEĆE BITI PREKINUTA, ILI DA ĆE BITI BEZ GREŠAKA; NITI JAMČE ZA (I) POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE.
OVA IZJAVA O ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE ŠTETE, ILI MOGUĆE OZLJEDE UZROKOVANE BILO KAKVIM LOŠIM OSOBINAMA, GREŠKOM, IZUZEĆEM, PREKIDOM, BRISANJEM, KVAROM, KAŠNJENJEM U RADU ILI PRIJENOSU, RAČUNALNIM VIRUSOM, PREKIDOM U KOMUNIKACIJSKOJ LINIJI, KRAĐOM, UNIŠTENJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM, PROMJENAMA ILI ZLOUPORABOM ZAPISA, RASKIDOM UGOVORA, NEPRIKLADNIM PONAŠANJEM, NEMAROM, ILI BILO KAKVOM DRUGOM RADNJOM. POSLOVNI PARTNER IZRIČITO POTVRĐUJE DA PRUŽATELJ USLUGE NIJE ODGOVORAN ZA UVREDLJIVO, NEPRIKLADNO ILI PROTUPRAVNO PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA TE DA RIZIK OD ŠTETA KOJI MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA NAVEDENOG U POTPUNOSTI LEŽI NA KORISNIKU.
NI U KOJEM SLUČAJU PRUŽATELJ USLUGE, ILI DRUGA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA UKLJUČENA U STVARANJE, PROIZVODNJU ILI DISTRIBUCIJU OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE ILI S NJIMA POVEZANOG SADRŽAJA, KAO I BILO KOJI SOFTVER, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA, ILI ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE. POSLOVNI PARTNER IZRIČITO POTVRĐUJE DA SE UVJETI OVOG POGLAVLJA ODNOSE NA CJELOKUPAN SADRŽAJ OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ODNOSNO MOBILNE APLIKACIJE.
UZ PRETHODNO NAVEDENE UVJETE, NI PRUŽATELJ USLUGE MOBILNE INFORMACIJE d.o.o., NITI NJENE PODRUŽNICE, PRUŽATELJI INFORMACIJA, ILI PARTNERI KOJI UREĐUJU SADRŽAJ, NEĆE BITI ODGOVORNI, BEZ OBZIRA NA UZROK ILI TRAJANJE, ZA BILO KOJE POGREŠKE, NETOČNOSTI, ILI DRUGE NEDOSTATKE, NEPRIKLADNOST ILI NEIZVORNOST, INFORMACIJA KOJE SE NALAZE NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA, ODNOSNO MOBILNOJ APLIKACIJI KAO I ZA BILO KAKVO KAŠNJENJE ILI PREKID U PRIJENOSU INFORMACIJA DO KRAJNJEG KORISNIKA, ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE KOJI IZ TOG PROIZLAZE. NITI JEDNA OD GORE NAVEDENIH STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI I IZGUBLJENU DOBIT.
TVRTKA MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI POSLOVNI PARTNER, ILI NEOVLAŠTENI KORISNIK MOŽE POSTAVITI NA OVE INTERNETSKE STRANICE, ODNOSNO MOBILNU APLIKACIJU. BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN, A KOJI JE ILI SE MOŽE SE SMATRATI NEPRIKLADNIM MOŽE U SVAKOM TRENUTKU BITI UKLONJEN OD STRANE PRUŽATELJA USLUGE TVRTKE MOBILNE INFORMACIJE d.o.o. PRUŽATELJ USLUGE ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE, PRILAGOĐAVANJA, IZMJENE, BRISANJA ILI UKLANJANJA BILO KOJEG SADRŽAJA ZA KOJI OCJENI DA JE NEPRIKLADAN.

Nadzor
Pružatelj usluge ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, a kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke MOBILNE INFORMACIJE d.o.o., kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Pružatelj usluge zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan.

Naknada štete
Poslovni partner suglasan je da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku MOBILNE INFORMACIJE d.o.o., njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica, odnosno mobilne aplikacije od strane Poslovnog partnera ili trećih osoba.

Prekid poslovnog odnosa
Pružatelj usluge može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom usluge u bilo kojem trenutku. Pružatelj usluge zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje tvrtka MOBILNE INFORMACIJE d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika.

Sadržaj trećih strana
Pružatelj usluge, slično kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju Krajnji korisnici putem mobilne aplikacije. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo kojeg Poslovnog partnera, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Pružatelja usluge. Ni Pružatelj usluge, niti bilo koji treći pružatelj informacija ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Pružatelj usluge ne autorizira te informacije te stoga ne može biti odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskoj stranici, odnosno mobilnoj aplikaciji, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik Pružatelja usluge, ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti.
Ni pod kojim uvjetima Pružatelj usluge neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem mobilne aplikacije.

Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem mobilne aplikacije „LOCIRAJ POPUST“.

Internetska stranica sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane Pružatelja usluge sadržaja na stranicama trećih strana, i time Pružatelj usluge izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

Ako Poslovni partner odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost. Ako nemate potpisani ugovor s Pružateljem usluge koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznicu na internetske stranice www.lociraj-popust.com s bilo koje druge internetske stranice. Pružatelj usluge zadržava pravo povući svoju dozvolu za postavljanje bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku, a prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni.

Razno.
Ukoliko se utvrdi da je bilo koja stavka ovih Uvjeta ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice www.lociraj-popust.com , odnosno mobilne aplikacije „LOCIRAJ POPUST“ nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.